Bestyrelse

Bestyrelsens konstituering efter ordinær generalforsamling den 28. november 2017

Morten Kristensen Formand valgt på generalforsamling

Steen Frederiksen næstformand -  Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Marianne Nyboe Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Nina Møhler Repræsentant for Vordingborg Kommune

Michael Hansen Valgt på generalforsamling

Gitte Nielsen Valgt på generalforsamling

Mads Jegsen Valgt på generalforsamling

Thorsten Nielsen Suppleant valgt på generalforsamling

 Jan sonne Suppleant valgt på generalforsamling