Referat fra orienteringsmøde

Referat fra orienteringsmøde den 26. september 2017. Referatet udbringes til vores andelshavere sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.