Generalforsamling

Der holdes generalforsamling tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.00 i Varmecentralen i Jomfrustræde 7.


Indkaldelse og eventuelt indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen udsendes til hver enkelt andelshaver ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen

Forretningsfører

Inge Dommac